SAMTYKKEERKLÆRING

 

  • Jeg giver hermed tilladelse til, at Zoneterapiklinikken registrerer mit navn, telefonnummer og mail, tillige med personfølsomme oplysninger, som er nødvendig for behandlingens udførelse. 

 

  • Zoneterapiklinikken har min tilladelse til at journalføre og opbevare oplysningerne, jf. persondatalovens §§ 5, 6, 7 og 8. Data slettes senest 5 år efter seneste kontakt, jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere) er behandleren forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling. 

 

  • Jeg er informeret om, at jeg ved skriftlig henvendelse kan anmode om indsigt i egne personoplysninger, zoneterapiklinikken ligger inde med, herunder anmode om rettelse af urigtige oplysninger, samt sletning af oplysninger, dog bortset fra, hvad Zoneterapiklinikken er forpligtiget til at opbevare i henhold til anden lovgivning. Klageinstansen er Datatilsynet.