Persondataforordning

 

Hos Zoneterapiklinikken opfyldes kravene til den nye persondataforordning. 

Når du opretter dig på min hjemmeside, giver du som klient dit samtykke til, at Zoneterapiklinikken modtager og behandler nødvendige personlige oplysninger til brug for opgavens udførelse, herunder navn, telefonnummer og mailadresse, samt eventuelle personfølsomme oplysninger, der måtte komme til mit kendskab i forbindelse med behandling. Oplysningerne opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Som klient kan du ved skriftlig henvendelse anmode om indsigt i egne personoplysninger, zoneterapiklinikken ligger inde med, herunder anmode om rettelse af urigtige oplysninger, samt sletning af oplysninger, dog bortset fra, hvad Zoneterapiklinikken er forpligtiget til at opbevare i henhold til anden lovgivning. Klageinstansen er Datatilsynet. 

Ved afgivelse af dit samtykke giver du samtidig samtykke til, dine oplysninger oprettes og opbevares i mit bookingsystem, Terapeutbooking. Jeg henviser til deres hjemmeside, hvoraf det fremgår, at de opbevarer deres oplysninger hos et dansk hosting-selskab i Danmark, og de garanterer, at de kun benytter databehandlere, som lever op til kravene i GDPR om sikker behandling af personoplysninger.